Przesiewacz Mifama PW-2 z wibratorem.
Rok produkcji: 1990

Cena 25 000 zł netto.

Informacji udziela:

Aleksander Haas – Tel. 608 698661, 091 4621344, 091 4621242 w.258
Witold Józak – Tel. 604 400711, 091 4621242 w.223